Home

Cjenovnik Usluga


Prema pravilima Regulatorne agencije za komunikacije - RAK:

 • Čestitke (Rođendan, Sklapanje braka, Položen vozački ispit i druge proslave) 3,00 KM
 • Blagdanske čestitke (Božić, Nova Godina, Bajram, Uskrs i dr.) 5,00 KM
 • Saopštenja do 15 redaka (pola kartice) 5,00 KM
 • Saopštenja do 30 redaka (jedna kartica) 10,00 KM
 • Jingle (snimljen) do 60 sekundi - 1 puta dnevno 50,00 KM
 • Jingle (snimljen) do 60 sekundi - 2 puta dnevno 80,00 KM
 • Jingle (snimljen) do 60 sekundi - 3 puta dnevno 110,00 KM
 • Jingle (snimljen) do 60 sekundi - 4 puta dnevno 130,00 KM
 • Jingle (snimljen) do 60 sekundi - 5 puta dnevno 150,00 KM
 • Emisija do 30 minuta 200,00 KM
 • Emisija do 15 minuta 100,00 KM
 • Izrada džingla (u realizaciji osoblja radio Preporod-a) 100,00 KM
 • Izrada pripremljenog texta za džingl i njegova obrada 50,00 KM 

Kontaktirajte našu marketing službu:

 • Tel/Fax: +387 31 761 283
 • E-mail: Radio@RadioPreporod.com